I

Wij gedenken…

…ons gemeentelid, mw. Berendina Hendrika (Ineke) Buma-Bogaards. Zij is op woensdag 1 september 2021 overleden op de leeftijd van 86 jaar. In het najaar van 2014 was Ineke Buma verhuisd vanuit haar eigen huis de Grünerielaan naar een verzorgingsappartement in Schouwenhove in Leiden. Ze bleef verbonden aan onze geloofsgemeenschap. Bij gelegenheid, in ieder geval met Pinksteren, woonde ze de dienst in de Regenboogkerk bij. Ze had het geloof leren kennen binnen de kaders van de gereformeerde kerk. Dat betekende in haar geval omgeven met strakke regels. Duidelijke regels en gewoonten pasten bij haar krachtige persoonlijkheid. Ze kon in de omgang met anderen ook heel uitgesproken zijn. Haar huwelijk met de eveneens gereformeerde Jan Buma, de vader van haar vier kinderen, liep uit op een scheiding. Behalve het verdriet en de ‘beschadiging’ die ze daaraan opliep, stelde dat ook grote vragen aan vorm en inhoud van haar geloof. Met haar belezenheid en belangstelling voor ‘denken’ ging ze graag in gesprek over ‘de dingen van leven en geloven’. Zij behield in dat alles het vertrouwen op God als houvast in haar bestaan en was dankbaar voor wie haar in moeilijke tijden steunden.

Boven de rouwadvertentie wilde ze de woorden … en zij wandelde met God (naar Genesis 5 : 24, vertaling NBG 1951). Ineke Buma was docente Duits en gaf jarenlang op een betrokken manier les aan het Duinzigtcollege in Oegstgeest.

Op dinsdag 7 september is in de kleine kring van de familie en vrienden afscheid genomen van haar leven. Na de dienst hebben we Ineke Buma begraven bij de Groene Kerk.

Ds.(em.) Aart Verburg