Nieuw doel zendingsbus

Met ingang van vandaag, 5 september, is de inhoud van de zendingsbus bij de uitgang veranderd in de kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten. Het doel is om het (mondeling) doorgeven van Bijbelverhalen te leren aan arbeidsmigranten in de Golfstaten, waar de kerk hard groeit door de toestroom van ‘gastarbeiders’, vooral uit India, Nepal en de Filippijnen.
Zij werken erg hard voor een zeer karig loon, maar velen van hen willen meer weten over de Bijbel.
Het Bijbelgenootschap in de Golf hanteert hierbij de Storytellingmethode waarmee voorgangers en gemeenteleden na een training de Bijbelverhalen pakkend vertellen, zodat deze verhalen mondeling en via gesproken WhatsApp kunnen worden doorgegeven.
Meer informatie vindt u in het laatste nummer van OKe en via: kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten.
Uw gift is zeer welkom!
Namens de taakgroep Diaconaat en Zending, Guusje Onderwaater-Nortier, lid ZWO (zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)