Startzondag 2021: ‘Van U is de toekomst’

, ,

Op zondag 19 september vieren wij startzondag. Juist deze zondag is extra feestelijk. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid elkaar weer te ontmoeten, samen zingen, bidden en geïnspireerd raken, na de moeilijke coronatijd die hopelijk grotendeels achter ons ligt. We vieren startzondag in twee delen, op twee locaties.

Deel I: Viering in de Regenboogkerk

Allereerst is er een viering in de Regenboogkerk met als thema ‘Van U is de toekomst’. Hiermee sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland. Scriba René de Reuver licht dit thema als volgt toe.

‘Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.’ Centraal in deze viering zal staan de tweede bede van het ‘Onze Vader’: uw koninkrijk kome.

We zien uit naar Gods toekomst, we verlangen en verwachten, we hopen en bidden. Het gebed maakt duidelijk dat de toekomst, ook die van de kerk, niet ‘maakbaar’ is. Er kan zomaar een crisis zijn. We moeten dus niet in de valkuil trappen om nu maar weer ouderwets in een veelheid van activiteiten te schieten.

‘Uw koninkrijk kome’.

Wat vraagt deze bede aan God, wat vraagt deze bede van ons? Wat betekent deze bede in onze tijd van crises: corona-epidemie, klimaatcrisis, migrantencrisis? Uit dit oeroude gebed spreekt een oeroud vertrouwen: dat God koning is en dat de doorbraak van zijn Rijk in deze wereld vaststaat, kome wat komt. Tegelijkertijd herkennen wij de verzuchting die Gerard Reve prachtig verwoordde:

‘dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’

De cantorij zal een inspirerende bijdrage leveren aan deze viering, onder meer een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel ‘Onze Vader verborgen’. Aan dit lied is het jaarthema ontleend.

Input voor de preek:

Als u alvast wilt meedenken over deze thematiek, kunt u ds. Rian Veldman mailen met uw gedachten bij de volgende vragen:

* ‘Hoe zou het eruit zien, in een wereld waarin God koning is? Wat gebeurt er wel in die wereld en wat juist niet?’

* ‘Stel dat Gods Koninkrijk een grondwet zou hebben, wat zou daar dan in staan?’

Voor wie na deel 1 van deze startzondag naar huis gaan, is er koffiedrinken in de Regenboogkerk.

Voor wie deelnemen aan deel 2 van deze startzondag is er koffiedrinken in Willibrords Erf.

Deel II: Programma in en rondom Willibrords Erf
Aanmelden programma Willibrordserf

Het tweede deel van de startzondag zal plaatsvinden in Willibrords Erf en de Groene Kerk.

Allereerst is er gelegenheid tot ontmoeting tijdens het koffiedrinken. Vervolgens zijn er verschillende programmaonderdelen waarvoor u zich ter plekke kunt inschrijven. Er is een rondleiding voor kinderen naar de nok van de Groene Kerk, er is een tentoonstelling over de geschiedenis van de Groene Kerk, er zijn verschillende lezingen, er is muziek en er is de mogelijkheid om deel te nemen aan een Emmaüswandeling rondom het thema: ‘van U is de toekomst’. Rond 13.00 uur is er soep met stokbrood.

Bij voldoende belangstelling is er daarna nog eventueel een tweede ronde waarin u kunt deelnemen aan een ander programmaonderdeel.

Praktische informatie

I Startzondagviering, aanvang 10.00 uur, in de Regenboogkerk met na afloop koffiedrinken

II Startzondagprogramma vanaf 11.30 uur in en rondom Willibrords Erf

Voor beide programmaonderdelen graag apart aanmelden
Aanmelden dienst Regenboogkerk
Aanmelden programma Willibrordserf

Van harte welkom!

Namens de voorbereidingscommissie, ds. Rian Veldman