Zondag 26 september om 19.00 uur
Na een periode van lockdown gaan we vanaf september weer beginnen met de maandelijkse oecumenische Taizévieringen. Elke laatste zondag van de maand is er een viering om 19.00 uur. Dit duurt ongeveer drie kwartier. Het wordt georganiseerd door een oecumenisch samengestelde groep in drie verschillende kerkgebouwen. Taizévieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed.
Van harte welkom bij deze viering!

De eerste keer is op zondag 26 september om 19.00 uur in de Groene of Willibrordkerk. Inloop vanaf 18.40 uur.
Aanmelden
De viering zal ook via de livestream van kerkdienstgemist te volgen zijn.

Namens de Taizéwerkgroep, ds. Rian Veldman