Uitvaart mw. J.Douwes-Gijsbers

Op zaterdag 25 september jongstleden is Jacomien Douwes-Gijsbers vredig overleden in de vertrouwde omgeving van haar huis. Op 1 oktober om 10.30 vindt de dankdienst voor haar leven plaats in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, te Leiden. Deze dienst is te volgen via de website van De Verbinding Leiden. De dienst is ook later terug te kijken via kerkdienstgemist.nl. Jacomien zal in besloten kring worden begraven in haar geboorteplaats Oosterbeek.

Aart Verburg