Verkenners naar Patmos en Samos

Het klinkt als padvinders… Dat is ook de bedoeling. Van 20-27 september brengt de Patmos-groep uit de PGO (Pavlos Kefalas, Dieneke van Os en ondergetekende), versterkt met Nelleke van der Oord, Ellen Kralt en ds. Piet Ravensbergen (Wilnis), een bezoek aan Patmos en Samos. We gaan uitzoeken hoe we in de toekomst een reis van een week voor groepen uit Nederland kunnen aanbieden waarin Bijbel (Openbaring), geloof (orthodoxe spiritualiteit) en diaconaat (vluchtelingen) belangrijke elementen vormen. Op Patmos is nog veel te ontdekken en we zullen ook Father Sotirios bezoeken die zich namens zijn bisschop op Samos inzet voor werk met vluchtelingen.
Op Patmos ontving Johannes in ballingschap de visioenen die wij kennen als het Bijbelboek Openbaring. Voor de Grieks-Orthodoxe Kerk is Patmos een ‘holy island’, Er zijn bijzondere kloosters en er zijn diverse mogelijkheden voor nieuwere vormen van geloofsbeleving, zoals meditatie in ‘heilige tuinen’ en het maken van ‘heilige wandelingen’. Piet Ravensbergen heeft samen met ondergetekende de Bijbelstudies verzorgd bij de voorbereiding van de eerste reis vanuit de PGO in 2016. Die Bijbelstudies kunnen in aangepaste vorm worden opgenomen in het programma. In zijn eigen gemeente in Wilnis is ook belangstelling voor een Patmos/Samos-reis. In 2018 hebben we op Patmos geëxperimenteerd met Bibliodrama en een ‘Scheppingsviering’ bij het opgaan van de zon. We willen daar goede plekken voor zoeken op Patmos. Ellen en Nelleke kijken vanuit hun ervaring mee naar meer mogelijkheden voor groepen.
Ook in 2018 maakten we kennis met het werk van de bisschop van Samos onder vluchtelingen. Sindsdien onderhouden we een goed contact met het bisdom via father Sotirios. We hebben dat werk ook al regelmatig kunnen ondersteunen met geld van giften die we binnenkregen via de rekening van de diaconie van de PGO (bankrekening NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. Diaconie PGOegstgeest onder vermelding van ‘Vluchtelingenwerk Samos’).

Naast een gesprek over het diaconale werk van de kerk op Samos zullen we een klooster bezoeken waar iconen en ‘kerkelijk’ textiel (borduurwerk van geloofssymbolen) worden gemaakt.
Het voorlopige plan is om in het voorjaar van 2022 reizen voor groepen rond 15 personen naar Patmos en Samos aan te bieden. Na de verkenningstocht gaan we de plannen uitwerken.
Aart Verburg