Versoepelingen

Op 25 september versoepelt het kabinet de coronamaatregelen.
Zo vervalt, na 1,5 jaar, de verplichting om 1,5 m afstand te houden. Wel is het advies om deze afstand te bewaren.
Deze versoepelingen betekenen ook veel voor onze gemeente.
Het Breed Moderamen heeft hier over gesproken en, in lijn met het advies van de landelijke kerk, het volgende afgesproken.

Kerkdiensten
Vanaf 26 september mogen gemeenteleden zonder aanmelding naar de viering komen.
Ook mogen ze weer naast elkaar zitten. Tegelijk realiseren we ons dat er broeders en zusters zijn, die liever nog afstand willen bewaren.
Dat begrijpen we en voor iedereen moet er ruimte zijn. Natuurlijk blijven we thuis als we klachten hebben.
Om dit mogelijk te maken, hebben we voor de Regenboogkerk (waar we de komende periode onze vieringen houden) het volgende afgesproken.
In het vak aan de kant van de organist vragen we gemeenteleden standaard een stoel vrij te laten tussen gemeenteleden die niet tot een huishouden behoren.

Voor de gedachtenisdienst van de overledenen op 31 oktober moeten de gemeenteleden zich wel aanmelden.
Dit omdat de nabestaanden in ieder geval de dienst moeten kunnen bijwonen.
Voor de Maaltijd van de Heer op 24 oktober hebben we een tussenvorm gekozen.
We vieren deze in een kring. Brood en wijn worden dan rondgebracht en gemeenteleden kunnen deze zelf pakken.
We hopen dat de volgende keer brood en wijn weer echt kunnen worden gedeeld.

Overige samenkomsten
Voor andere samenkomsten geldt dat die weer mogen. We vragen iedereen elkaar de ruimte te geven waar dit op prijs wordt gesteld.

Uitvaarten
Voor uitvaarten geldt in de Groene- of Willibrordkerk voorlopig nog een maximum van 100 aanwezigen. Dit doen we, zodat iedereen de ruimte heeft om afstand te bewaren.
We zijn dankbaar dat we weer een stap zetten in het ontmoeten van elkaar in de diensten en we zien u graag weer fysiek of digitaal.

Marien den Boer, voorzitter