Voor in de agenda: gemeenteavond 4 oktober

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de gemeenteavond in het najaar van 2021. De avond staat in het teken van het nieuwe beleidsplan en vindt plaats op maandag 4 oktober. U kunt deze avond fysiek bijwonen in de Regenboogkerk of digitaal vanuit uw huis. Noteert u vast de datum. Nadere informatie volgt z.s.m.
Marien den Boer, voorzitter