Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd

Onderzoek onder kerkgangers naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via livestream, en contact met kerkgenoten ging vooral digitaal. Inmiddels zijn de kerkdeuren weer […]

Zondag 7 november – diaconale dienst t.b.v. Stichting De Kleine Arbeider

Deze dienst staat weer geheel in het teken van het project van Kerk In Actie (Kinderen in de Knel) in Bogotá, Colombia. De diaconie steunt voor twee jaar dit project dat eigenlijk FPT heet (Fundación el Pequeño Trajabador). Zie website Kerk In Actie, Stichting De Kleine Arbeider, voor meer informatie. In de dienst is o.a. […]

Collecten zondag 31 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Hospices de Mare, Xenia en Issoria. Het hospice in Oegstgeest en de beide hospices in Leiden bieden in een huiselijke omgeving zorg en liefdevolle aandacht, rust en geborgenheid aan hun gasten die daar hun laatste levensfase doorbrengen. Hospices zijn voor een groot deel afhankelijk van financiële steun van derden. […]

Allerzielenconcert

Hartelijk welkom bij het Allerzielenconcert op zaterdag 30 oktober. Dit concert van Cappella pro Cantibus, in samenwerking met de Protestantse Gemeente Oegstgeest, is inmiddels een gevestigde traditie waarbinnen velerlei muziek tot klinken is gebracht. Dit jaar zoekt Cappella de bezinning in composities die de volle rijkdom van de koorklank tot uitdrukking brengen. Het repertoire is […]

Dank

Beste gemeenteleden, Blij verrast waren we met een mooie bos bloemen die Marga Hoogenkamp, namens u allen, na de afgelopen kerkdienst kwam bezorgen. Iemand heeft ervoor gezorgd u mee te kunnen delen dat we opnieuw een huwelijksdag mochten vieren. Een groot voorrecht voor ons om in tijden van afhankelijkheid van medische zorg zo’n blijk van […]

Geloof je in verbondenheid?

In februari vroegen wij tijdens de Actie Kerkbalans uw financiële steun voor het werk van onze kerk. Wij zijn bijzonder dankbaar dat veel gemeenteleden een toezegging hebben gedaan. De coronacrisis heeft financieel veel onze kerk gevraagd. We hebben geïnvesteerd in techniek en kosten gemaakt voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Omdat we op zondag alleen […]

Koffiekamer: Op zoek naar verdieping op Patmos en Samos

Op donderdag 4 november is de koffiekamer in de Regenboogkerk. Vanaf 9.30 uur is de inloop met koffie, om 10.00 uur starten we het programma: Dieneke van Os, Pavlos Kefalas en ds. Aart Verburg vertellen over hun reis naar Patmos en Samos. Vóór de coronacrisis begeleidden zij drie groepsreizen naar Griekenland. Toen kwam het idee […]

Inzameling voor de voedselbank

Iedere eerste dinsdag van de maand kunt u levensmiddelen inleveren bij de Rehobothkerk aan de Lijtweg, van 19.00 tot 19.45 uur.

The Justice Conference 2021: samen voor gerechtigheid

Op zaterdagavond 30 oktober doen de beide Gereformeerde Kerken van Oegstgeest mee aan The Justice Conference: een online evenement over de rechtvaardigheid van Tearfund, met hoopvolle verhalen van sprekers en artiesten uit binnen- en buitenland. Sprekers zijn o.a. Michael Curry (bekend van de trouwdienst van prins Harry en Meghan Markle), Katherine Hayhoe (een van de […]

Collecten zondag 24 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Kameroen, samenwerken aan een stabiele toekomst. In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar – het regenseizoen – zaaien en oogsten. Maar door de klimaatverandering is het weer onvoorspelbaar. Soms valt er te weinig regen en soms juist te veel. Met steun van Kerk […]