Bezieling delen met… de gemeenteraad Oegstgeest

Als PGO-leden vinden wij bezieling in het Woord, in elkaar en de wereld om ons heen. We kiezen ervoor om deze bezieling te delen. Die bezieling delen we door verhalen en daden, groot en klein.
In ‘Bezieling delen met…’ vertellen gemeenteleden hoe zij hun bezieling delen in gemeente en gemeenschap.

Op 18 september 2021 maakte de Oegstgeester gemeenteraad een wandeling door de wijk Oranje-Nassau. Dit om de wijk in al haar facetten te leren kennen. Op de route stopten zij ook bij de Regenboogkerk waar Elise Tupker, Marita Danhof, Herma Pauptit en Marien den Boer hen ontvingen.

Zo zijn Marita en Elise actief in het ‘Signaleringsoverleg’. Dat is een overleg vanuit het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, waarin professionele zorgorganisaties en informele zorg (buren, vrienden, straatgenoten, pastoraal werkenden) anonieme situaties met elkaar bespreken om zo tot betere zorg te komen en buurtgenoten te helpen waar dat kan. Een waardevol overleg waarin, naast concrete oplossingen, er vooral ook meer inzicht en begrip in elkaars waarde en werkwijze ontstaat.

Als PGO spelen we op tal van terreinen een rol in de wijk. Pastoraal zijn we actief via o.a. de bezoeken en verjaardagskaarten voor 80+-ers en in de Regenboogkerk zijn wisselende tentoonstellingen waardoor ook kunst een onderwerp in de wijk is. Inwoners van de wijk kunnen ook wekelijks op woensdag van 16-17 uur ‘op adem komen’ in de Groene- of Willibrordkerk.

Herma vertelde over een aantal voorbeelden hoe inwoners de diaconie steunen bij projecten voor kinderen in armoede in Oegstgeest (actie Vakantietas) en hoe de actie met bloemzaad een mooie opbrengst opleverde voor zowel de bijen in Oegstgeest als kinderen in Colombia. De gemeenteraadsleden kregen, door hun vragen, nog meer inzicht op de activiteiten van de PGO in de wijk en de samenwerking die er is met diverse partijen.