Collecten zondag 17 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Wereldvoedseldag: Stichting Voedselbank Leiden e.o.
De voedselbank Leiden e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. In de regio Leiden maken ruim 470 huishoudens gebruik van de voedselbank; dit zijn zo’n 1100 personen van wie ruim één derde kinderen onder de 18 jaar. Voedselbank Leiden werkt met 90 onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van derden (in geld, natura en in goederen) om hun doelstellingen te realiseren.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Voedselbank Leiden e.o.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in het nieuwe seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gave overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending