Collecten zondag 24 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Kameroen, samenwerken aan een stabiele toekomst. In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar – het regenseizoen – zaaien en oogsten. Maar door de klimaatverandering is het weer onvoorspelbaar. Soms valt er te weinig regen en soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen de boeren landbouwmethoden waarbij oogst meer oplevert, als buffer voor droge perioden. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. werelddiaconaat Kameroen.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in het nieuwe seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gave overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus
Taakgroep Diaconaat & Zending