Collecten zondag 31 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Hospices de Mare, Xenia en Issoria. Het hospice in Oegstgeest en de beide hospices in Leiden bieden in een huiselijke omgeving zorg en liefdevolle aandacht, rust en geborgenheid aan hun gasten die daar hun laatste levensfase doorbrengen. Hospices zijn voor een groot deel afhankelijk van financiële steun van derden.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. hospices.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in het nieuwe seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gave overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending