Beste gemeenteleden, Blij verrast waren we met een mooie bos bloemen die Marga Hoogenkamp, namens u allen, na de afgelopen kerkdienst kwam bezorgen. Iemand heeft ervoor gezorgd u mee te kunnen delen dat we opnieuw een huwelijksdag mochten vieren. Een groot voorrecht voor ons om in tijden van afhankelijkheid van medische zorg zo’n blijk van meeleven te mogen ontvangen. Graag willen wij u daar een heel hartelijk ‘dankjewel’ voor doorgeven!
Margot en Lolke Osinga