Geloof je in verbondenheid?

In februari vroegen wij tijdens de Actie Kerkbalans uw financiële steun voor het werk van onze kerk. Wij zijn bijzonder dankbaar dat veel gemeenteleden een toezegging hebben gedaan. De coronacrisis heeft financieel veel onze kerk gevraagd. We hebben geïnvesteerd in techniek en kosten gemaakt voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Omdat we op zondag alleen digitaal konden collecteren, kwam er maar een beperkt bedrag binnen en liepen de inkomsten dus terug. Zoals u weet, ontvangt de PGO geen subsidie. Daarom vragen wij u in de maand oktober om dit jaar een extra bijdrage aan onze kerk te overwegen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. In verbondenheid met God én met elkaar. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom!
Naast het plaatselijke kerkenwerk zullen wij met de opbrengst van deze actie de solidariteitskas van de landelijke Protestantse Kerk ondersteunen. Deze wordt onder andere gebruikt om in Nederland nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen (via zogenoemde pioniersplekken).
Marien den Boer, voorzitter PGO