Klimaatpelgrimage: loop mee of onderteken de petitie

Als PGO zijn wij lid van de beweging Groene Kerken. Zij hebben een oecumenische klimaatpelgrimstocht georganiseerd. Op 14 augustus vertrok een groep christelijke klimaatpelgrims vanuit Polen naar de 26ste Wereldklimaatconferentie in Glasgow in november. Van 30 september tot 11 oktober gaat deze oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. De pelgrims nemen een petitie mee op hun tocht door Nederland. Onderteken deze petitie als individu of namens de gemeente. De opgehaalde handtekeningen worden op 10 oktober in Hoofddorp door mgr. De Korte en scriba René de Reuver aan de klimaatpelgrims overhandigd, voordat zij op de boot naar Glasgow stappen.

Op zondag 10 oktober vindt er een landelijke Klimaatmars plaats. De mars loopt van Amsterdam-zuidoost naar Hoofddorp.

De organisatie achter de klimaatpelgrimstocht vindt klimaatgerechtigheid van groot belang. In de klimaatbrief aan de gelovigen om samen in beweging te komen voor (het herstel van) Gods schepping schrijven ze: ‘Terwijl overheden ernaar streven om van de pandemie te herstellen en leiders zich voorbereiden op de klimaatbesprekingen van de VN-Klimaattop in november, zetten wij onze stem door middel van de klimaatpetitie in om regeringsleiders op te roepen om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Een eerlijk beleid waarbij de (financiële) steun aan de armste landen ter wereld wordt verhoogd, de lasten van de kwetsbaren worden verlicht, er geïnvesteerd wordt in groen herstel en schone energie op zo’n manier dat niemand zal achterblijven.’

Meer informatie op de websites van:

groenekerken.nl

protestantsekerk.nl

Ds. Rian Veldman