Op adem komen in de GROENE KERK

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.
Wees welkom op woensdag 20 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur
Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman