Zendingserfgoed-kalender

De zendingskalender 2022 is verkrijgbaar. Deze bevat dit jaar afbeeldingen van schilderijen (die Bijbelse verhalen weergeven) van mw. Mahboobeh Salem, kunstenares en vluchtelinge uit Iran. Ook ontwierp zij een serie van vier dubbele kerstkaarten. Beide kunt u bestellen: de kalender kost € 9, de kaarten € 6 per set, waarbij u extra een enkele kaart ontvangt, met het thema: van de duisternis naar het licht. Deze afbeelding staat ook op de voorkant van de kalender.
Kalender en/of kaartenset zijn te bestellen vóór 31 oktober op de volgende manieren:
-via de webshop of de kerkgeldapp
-per mail aan Guusje Onderwaater-Nortier Stuur Email, met vermelding van uw naam, adres en precieze bestelling (aantal kalenders en/of sets kaarten). Het bedrag maakt u, onder specificatie van uw bestelling, over op NL94 INGB 0005 5235 45 t.n.v. Zending PGO.
-per telefoon: Guusje Onderwaater Tel: 06-24 21 21 43.
Begin november zal de bestelling worden geleverd en bij u thuis in de brievenbus worden gedaan.
Via de webshop of de kerkgeldapp kunt u de kalender en/of de kaarten eenvoudig digitaal bestellen.

Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Guusje Onderwaater-Nortier, diaken ZWO