Zondag 7 november – diaconale dienst t.b.v. Stichting De Kleine Arbeider

Deze dienst staat weer geheel in het teken van het project van Kerk In Actie (Kinderen in de Knel) in Bogotá, Colombia. De diaconie steunt voor twee jaar dit project dat eigenlijk FPT heet (Fundación el Pequeño Trajabador). Zie website Kerk In Actie, Stichting De Kleine Arbeider, voor meer informatie. In de dienst is o.a. een filmpje te zien, is er – als het lukt – direct contact met Colombia en heeft een Colombiaan een aandeel erin. De (weer fysieke, zie het bericht hierover) collecte is bestemd voor FPT, en ’s middags, met de kinderen, wordt aandacht aan het project besteed. De kinderen komen van 14.00-16.00 uur samen in de Regenboogkerk waar zij meer te horen krijgen over Stichting De Kleine Arbeider. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de hele wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg en dichtbij, waardoor de kinderen op een speelse en eigentijdse manier worden betrokken bij het (wereld)diaconaat. Deze middag gaan wij met elkaar creatief aan de slag om een echt winkeltje te maken in onze kerk. De kinderen knutselen producten die u op 14 november kunt bewonderen en kopen. De opbrengst is natuurlijk bestemd voor FPT, Stichting De Kleine Arbeider.

Namens de Taakgroep (wereld)diaconaat en zending,
Maartje van den Heuvel-van Rijnsoever (jeugddiaken) en
Guusje Onderwaater-Nortier (werelddiaken)