Beroepingsprocedure, hoe nu verder?

Afgelopen donderdag, 25 november, vond de gemeentevergadering plaats over de stand van zaken in de beroepingsprocedure voor de huidige vacante predikantsplaats. Na de gemeentevergadering heeft de Kerkenraad gesproken over het vervolg. Graag informeer ik u over de uitkomsten van deze waardevolle bijeenkomsten. Gemeentevergadering: nieuwsgierigheid en twijfelOp 22 november heeft de PGO bericht ontvangen dat de […]

Beeld van Feico Hajonides

Op zondag 21 november was het de laatste zondag, waarop het beeld van Feico Hajonides een plaats had in de Regenboogkerk. We zagen het beeld voor het eerst op zondag 31 oktober, de Gedachteniszondag.In de afgelopen periode was het zichtbaar en aanwezig tijdens de diensten voor alle gemeenteleden die in de kerk waren en allen die […]

Collecten zondag 28 november

De eerste collecte is bestemd voor werelddiaconaat: Moldavië, kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico te worden uitgebuit. De kerk en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en […]

Verlenging werkzaamheden ds. A. Alblas

In de huidige periode waarin één predikantsplaats vacant is, ondersteunt en dient ds. Ad Alblas onze gemeente met volle overtuiging en betrokkenheid. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet in onze gemeente. De kerkenraad is verheugd dat ds. Alblas ons ook in de komende maanden, waarin meer duidelijkheid komt over het eventuele beroep, wil blijven […]

Belangrijke wijziging gemeenteavond

Geachte heer/mevrouw, Middels deze brief informeren wij u over een wijziging in de agenda van de gemeenteavond op 25 november aanstaande om 20.00 uur. Op 22 november hebben wij onverwacht bericht ontvangen van de kandidaat waarin deze aangeeft zichzelf terug te trekken uit de beroepingsprocedure. Wij zijn, gezien de contacten en het proces, verrast en […]

Informatie gemeenteavond 25 november 2021

Donderdagavond – 4 november 2021 – heeft de beroepingscommissie na een zeer zorgvuldig proces een advies uitgebracht aan de Kerkenraad inzake het beroepen van een predikant in de vacature ds. Van der Heul en heeft dit advies uitvoerig toegelicht. Daaropvolgend heeft de Kerkenraad het advies van de commissie overgenomen. De Kerkenraad is verheugd om u […]

Gemeenteavond donderdag 25 november in de Regenboogkerk

De kerkenraad nodigt met vreugde alle gemeenteleden uit voor de gemeenteavond op donderdag 25 november om 20.00 uur in de Regenboogkerk. De agenda van deze avond draait om het voorleggen van de naam van de te beroepen predikant. In dit kader zal de voorzitter van de beroepingscommissie de gevolgde procedure toelichten.Op grond van de kerkorde […]

Kleine impressie van bijeenkomst Van U is de toekomst van di. 16 november

Het eerste wat opviel, was het vertrouwen dat er was, dat de persoonlijke zaken die werden gedeeld, vertrouwelijk waren. Het woord vertrouwen, vertrouwen in de toekomst, was een van de leidende items: bij sommigen was het er, ondanks alle zaken die vertrouwen in de toekomst zouden kunnen schaden: daarbij werden onder meer aangevoerd als basis […]

Senioren vieren samen kerst op 22 december gaat niet door

Deze viering, waarvoor u in het Groene Boekje en in de OKe van november, uitgenodigd werd, kan helaas NIET doorgaan. Dit besluit is niet leuk en is dan ook noodgedwongen genomen. Wij hopen u volgend jaar weer te kunnen ontvangen en wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2022. Namens de commissie, mw. Wil […]

Koffiekamer met gastspreker

We zijn als team blij te kunnen melden dat de koffiekamer op donderdagmorgen 2 december om 10.00 uur in het Willibrords Erf wel doorgaat. Daarbij houden de aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar. Een mondkapje wordt gedragen tot men zit. Opgave vooraf is nodig, waarbij 20 belangstellenden welkom zijn. Aanmelding graag bij Fietje Bleichrodt Email […]