Gemeenteavond donderdag 25 november in de Regenboogkerk

De kerkenraad nodigt met vreugde alle gemeenteleden uit voor de gemeenteavond op donderdag 25 november om 20.00 uur in de Regenboogkerk.
De agenda van deze avond draait om het voorleggen van de naam van de te beroepen predikant.
In dit kader zal de voorzitter van de beroepingscommissie de gevolgde procedure toelichten.
Op grond van de kerkorde en onze plaatselijke regeling dient er een stemming over het beroep plaats te vinden.
De stemming vindt, gezien de eisen van de stemming, fysiek plaats.
Alleen stemgerechtigde leden (doop of belijdend) mogen aan deze stemming deelnemen.
Er is ook de mogelijkheid om per volmacht te stemmen.
Een stemgerechtigd gemeentelid kan maximaal twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk, voorzien van een datum en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad getoond.
De coronasituatie maakt deze avond een heel ongewone avond.
Tijdens de avond kunnen helaas maar 70 gemeenteleden fysiek aanwezig zijn.
De kerkenraad betreurt dit zeer, maar gegeven de omstandigheden is dit niet anders mogelijk.
U kunt zich via de knop hieronder aanmelden.
Let op: OOK als u de vergadering via de livestream (via Zoom) wilt volgen dient u zich op te geven, de vergadering is namelijk besloten

Wij verzoeken u zich alleen aan te melden indien u stemgerechtigd bent.
Aanmelden gemeenteavond

De gemeenteavond is ALLEEN digitaal te volgen als u zich opgeeft via het aanmeldformulier. Als u zich heeft aangemeld krijgt u een link toegezonden op het bij ons bekende e-mailadres.
Ondanks alle beperkingen zien wij uit naar een mooie avond.
Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter