Beeld van Feico Hajonides

Op zondag 21 november was het de laatste zondag, waarop het beeld van Feico Hajonides een plaats had in de Regenboogkerk. We zagen het beeld voor het eerst op zondag 31 oktober, de Gedachteniszondag.
In de afgelopen periode was het zichtbaar en aanwezig tijdens de diensten voor alle gemeenteleden die in de kerk waren en allen die via streaming met ons verbonden waren; ook op andere dagen van de week, zoals tijdens repetities van de cantorij.
De kunstcommissie heeft gezocht naar een plaats voor het beeld in de kerk, waarop het goed zichtbaar was voor zoveel mogelijk mensen en tevens zou worden behoed voor mogelijk omvallen en beschadigd worden.
Het beeld heeft bij veel mensen verschillende gedachten, emoties en associaties opgeroepen: ‘Hier ben ik’ of zelfs de godsnaam: IK BEN ER, omarming, troost, bescherming, uitnodiging, engel, zo menselijk, wat een mooi beeld.
Bij kinderen, via de streaming meegekeken: moeder, engel, Herder, Jezus.
We willen hierbij Feico Hajonides nogmaals van harte dankzeggen voor de mogelijkheid die hij ons heeft geboden om dit beeld een plaats te geven in onze kerk.
Pieternel Kamphuis, Jasper de Kogel, Christine Westerweel, de kunstcommissie PGO