Beroepingscommissie: voorstellen kandidaat

Afgelopen donderdagavond – 4 november 2021 – heeft de beroepingscommissie na een zeer zorgvuldig proces een advies uitgebracht aan de Kerkenraad inzake het beroepen van een predikant in de vacature ds. Van der Heul en heeft dit advies uitvoerig toegelicht.
Daaropvolgend heeft de Kerkenraad het advies van de commissie overgenomen en is verheugd de kandidaat aan de gemeente voor te stellen.
Op donderdag 25 november a.s om 20.00 uur zal daarom een gemeente-vergadering plaatsvinden in de Regenboogkerk. Tijdens deze avond zal de Beroepingscommissie de gevolgde procedure toelichten en de kandidaat voorstellen aan de gemeente.
In de vergadering wordt de gemeente gevraagd of zij deze kandidaat wil beroepen. Gegeven de Corona maatregelen volgt nadere informatie over de avond via de gemeenteberichten en de website.
Namens de Kerkenraad,
Marien den Boer, Voorzitter