Collecten zondag 21 november

De eerste collecte is bestemd voor Pastoraat: omzien naar elkaar. Vandaag is het Eeuwigheidszondag.
Daarom collecteren we voor pastoraat. Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder.
Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn.
De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten, waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw.
De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
►Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. pastoraat: omzien naar elkaar.
►Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
►Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’.
U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Bericht vervalt op 25 november 2021