Collecten zondag 7 november

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat Colombia: Stichting Kleine Arbeider.
Tijdens de diaconale dienst wordt u vandaag geïnformeerd over het werk van Stichting Kleine Arbeider in Bogotá. De PGO steunt de komende twee jaar dit project. We zetten ons via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we hiermee kinderarbeid.
►Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. werelddiaconaat Stichting Kleine Arbeider Colombia.
►Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
►Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending