Concept begrotingen 2022

De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2022 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Samenvattingen leest u hier.
De volledige conceptbegrotingen 2022 liggen van maandag 22 november t/m dinsdag 7 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6.
Maak telefonisch even een afspraak via 06 15 21 66 50, voordat u langsgaat.
Een elektronische kopie van de conceptbegroting van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Dieneke van Os via Email.
Die van de Taakgroep Diaconaat en Zending is aan te vragen bij penningmeester Lex Huisman via Email.
Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk donderdag 9 december worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC Oegstgeest: Email.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de begrotingen voor 2022 worden vastgesteld.
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Lex Huisman, penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending