Eredienst in de Groene of Willibrord kerk vanaf 28 november

De kerkenraad heeft, na een zorgvuldige afweging van alle omstandigheden, besloten om het vieren van de eredienst vanaf eerste advent (zondag 28 november) t/m Pasen (zondag 17 april 2022) te laten plaatsvinden in de Groene of Willibrordkerk. Het is de bedoeling na Pasen de vieringen in de Regenboogkerk te houden.

De belangrijkste reden is dat we ons geconfronteerd zien met een onverwacht snelle stijging van de energiekosten. Deze snelle stijging heeft iedereen overvallen; het is zaak de kosten hiervan met elkaar voor onze gemeente zo goed als mogelijk te beperken;

Ook bereiken ons steeds vaker klachten van gemeenteleden over de onprettige temperatuur in de Regenboogkerk bij koud weer, als de kerk niet lang van tevoren wordt verwarmd. Wegens de slecht geïsoleerde staat van het gebouw vervliegt de opgewekte warmte snel. Een makkelijke, betaalbare oplossing die goed is voor zowel mens als milieu is er op dit moment niet.
Door de genomen maatregelen in de Groene Kerk spelen deze omstandigheden minder en is het klimaat binnen de kerk bij koud weer beter en duurzamer te beheersen.

De vraag hoe met elkaar kerk te zijn in deze tijden van corona is uitdrukkelijk besproken en betrokken in de afweging door de kerkenraad. Kerkzijn in deze moeilijke tijd betekent samen kijken naar de toekomst, zowel op de korte als de lange termijn. We zien om naar elkaar en naar de wereld en willen vieringen voor iedereen toegankelijk en comfortabel laten zijn.
Daarom acht de kerkenraad het onder deze omstandigheden het beste om vanaf zondag 28 november de eredienst te vieren in de Groene Kerk.
Namens de kerkenraad, het Breed Moderamen