Gedachtenisdienst zondag 31 oktober jl.

Afgelopen zondag hebben wij in een mooie dienst onze overledenen herdacht. In verband met de coronasituatie was afgesproken om voor deze dienst nog met aanmelding te werken om zo de nabestaanden in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn. Helaas is in de uitvoering hiervan iets misgegaan. Hierdoor hebben de leden van de ontvangstcommissie helaas een aantal gemeenteleden niet tot de dienst kunnen toelaten. Dit was natuurlijk een onverwachte teleurstelling en dat vinden we heel verdrietig.
We hebben geconstateerd dat de communicatie over het aanmelden voor deze dienst onvoldoende is geweest. Wij bieden onze oprechte excuses hiervoor aan en zullen ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet nog een keer zal gebeuren. Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter