In memoriam mevrouw Johanna Margaretha Jacoba Werner

Wij gedenken…

… ons gemeentelid mw. Johanna Margaretha Jacoba (Anneke) Werner. Zij is op zondag 14 november overleden op de leeftijd van 85 jaar. Anneke is geboren en getogen in Oegstgeest. Ze verloor al vroeg haar vader en woonde vanaf haar derde levensjaar alleen met haar moeder in het Wilhelminapark. In dat huis is ze overeenkomstig haar wens ook gestorven. Toen ze zeventien jaar was ging ze werken in de bibliotheek van de Zendingshuis. Dat werd haar levenswerk. Ze heeft honderden uitgezonden medewerkers voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking wegwijs gemaakt in de boeken over het land van hun bestemming. Promotiestudenten van over heel de wereld hielp ze bij het vinden van de bronnen voor hun onderzoek. Haar levenswerk was het samenstellen van een catalogus van alle artikelen uit Zendingstijdschriften. Na haar pensioen werkte zij vrijwillig door en heeft nog 13.000 foto’s uit het fotoarchief van de Zending (vanuit Oegstgeest) beschreven. Ze heeft ook veel gereisd en bezocht mensen uit haar netwerk op hun posten wereldwijd. Haar huis werd een ontmoetingspunt waaraan velen uit binnen- en buitenland goede herinneringen bewaren. Toen het Hendrik Kraemer Instituut naar het landelijk dienstencentrum van de PKN in Utrecht verhuisde zette ze daar haar werk voort. Haar opgewekte geest en brede belangstelling hielden haar gaande ondanks lichamelijke beperkingen en periodes van ziekte en tegenslag. De laatste jaren kwam er tijd voor de Bijbelkring in de Regenboogkerk en was ze bezig met veranderende beelden over God en geloof. In de laatste fase van haar leven heeft ze vaak benadrukt dat ze zeer dankbaar was voor wat ze in haar leven met zovelen wereldwijd heeft mogen meemaken. Er was verwondering over God die ‘zoveel meer deed dan wij mensen vragen of verwachten’ (Efeziërs 3:20).

Op woensdag 24 november is Anneke na een gedachtenisdienst in de Groene Kerk, omgeven door mensen van haar ‘Zendingsfamilie’ uit het hele land in het familiegraf van de Werners begraven.

Ds. Aart Verburg

Bericht vervalt op 1 april 2022