Informatie gemeenteavond 25 november 2021

Donderdagavond – 4 november 2021 – heeft de beroepingscommissie na een zeer zorgvuldig proces een advies uitgebracht aan de Kerkenraad inzake het beroepen van een predikant in de vacature ds. Van der Heul en heeft dit advies uitvoerig toegelicht.
Daaropvolgend heeft de Kerkenraad het advies van de commissie overgenomen.
De Kerkenraad is verheugd om u op 25 november 2021 aanstaande om 20 uur de kandidaat voor te stellen.
Over deze gemeenteavond bent u eerder in de diensten, gemeenteberichten en website geïnformeerd.

Deze gemeenteavond houden we in een bijzondere tijd waarin we onverwacht met nieuwe maatregelen op het gebied van corona te maken hebben gekregen. Hierdoor moest op korte termijn gekeken worden naar de gevolgen hiervan voor de gemeenteavond en is de informatievoorziening niet altijd optimaal geweest. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In deze brief vindt u de definitieve informatie voor de gemeenteavond.

Besloten vergadering en agenda
De gemeenteavond is, gezien het onderwerp, een besloten gemeentevergadering en alleen te volgen via onderstaande link. De agenda voor de vergadering is:

1. Opening en meditatief moment
2. Toelichting op de voordracht door de voorzitter van de beroepingscommissie
3. Gelegenheid tot het stellen van toelichtende vragen
4. Stemming
5. Filmpje van de kandidaat
6. Sluiting

Digitaal te volgen
Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen we helaas slechts een beperkt aantal gemeenteleden fysiek ontvangen. De gemeentevergadering is alleen digitaal te volgen.
Gemeenteleden ontvangen de code voor de dienst in een aparte mail op 22 november.

Fysieke aanwezigheid
De gemeenteavond wordt gehouden in de Regenboogkerk. Hier kunnen we 70 gemeenteleden ontvangen op de verplichte 1,5m.
U kunt zich hiervoor, tot uiterlijk woensdag 24 november 20 uur, opgeven door op de onderstaande link te klikken:

Aanmelden

Wanneer zich te veel leden aanmelden zal ook de Groene- of Willibrordkerk geopend worden. Leden kunnen dan de bijeenkomst via de livestream volgen.

Proces toelichtende vragen
Voor gemeenteleden die de vergadering digitaal volgen bieden wij de mogelijkheid om telefonisch toelichtende vragen te stellen. Hiervoor kunt u bellen met het volgende telefoonnummer:

06 15 21 66 50

Tijdens gemeentevergadering wordt aangegeven wanneer u het nummer kunt bellen en u uw vraag stellen.

Stemproces
Conform de kerkorde en plaatselijke regeling dient over het uitbrengen van het beroep gestemd te worden. Daar er één kandidaat voorgesteld wordt dient het beroep door tenminste tweederde van de stemmen ondersteunt te worden.
De voorzitter vraagt ter vergadering of de gemeente hoofdelijk wenst te stemmen. Indien dit niet het geval is wordt het beroep unaniem ondersteund.

Stemmen kunnen uitsluitend fysiek of bij volmacht uitgebracht worden. Stemgerechtigde leden kunnen maximaal twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen. Onderaan deze brief vind u hiertoe een formulier dat volledig ingevuld dient te zijn. De formulieren worden bij binnenkomst gecontroleerd.

Stemgerechtigd zijn doop- en belijdende leden van onze gemeente. Bij aanmelding wordt hierop toegezien. Wij verzoeken u dan ook alleen fysiek aan de vergadering deel te nemen indien u doop- of belijdend lid bent.

Hiermee hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben en wij zien uit naar een vreugdevolle avond in deze ingewikkelde periode.

Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,

M.A. den Boer, Voorzitter
M.E. van den Brink, Scriba

 


 
Formulier tbv volmacht
Indien u bij volmacht wilt stemmen kunt u onder de knop het formulier downloaden, afdrukken en volledig invullen.
Volmacht