Kleine impressie van bijeenkomst Van U is de toekomst van di. 16 november

Het eerste wat opviel, was het vertrouwen dat er was, dat de persoonlijke zaken die werden gedeeld, vertrouwelijk waren. Het woord vertrouwen, vertrouwen in de toekomst, was een van de leidende items: bij sommigen was het er, ondanks alle zaken die vertrouwen in de toekomst zouden kunnen schaden: daarbij werden onder meer aangevoerd als basis het verhaal van Noach, het verhaal van Jacob en de Engel bij de Jabbok. Soms zijn de omstandigheden zodanig dat het vertrouwen wegvalt en dan biedt geloven perspectief; geloven en vertrouwen, beide als werkwoord gebruikt, vragen actie van ons.

Bea de Kogel