Uitnodiging gespreksbijeenkomsten over ‘Toekomst’


Wij lopen vooruit
op wat nog niet is
wij spelen in
op uw toekomst…
(Huub Oosterhuis)

Het landelijke jaarthema van de PKN is ‘van U is de toekomst’. Wij bieden u graag de gelegenheid er met elkaar over in gesprek te gaan.
De toekomst … Hoe lang of hoe kort ook, we hebben er allemaal mee te maken. We maken plannen om in de toekomst iets te kunnen bereiken of komen in actie omwille van de toekomst van de aarde. En ook als we proberen de toekomst te laten voor wat het is, bepaalt juist dat onze levenshouding. Hoe kijkt u naar de toekomst? Wat ziet u? Zorgen? Of hoop? Angsten wellicht of juist vertrouwen?
We gaan erover in gesprek, maar niet zonder Bijbels perspectief.
Iemand omschreef de Bijbel als één groot lied, opgebouwd uit duizenden coupletten van menselijke dromen en daden, van falen en vallen, van weer opstaan en op weg gaan naar Beloofd Land, naar Gods nieuwe wereld. Een groot lied afgewisseld met het grote refrein:
‘van U is de toekomst’

Wij bieden u de volgende gelegenheid aan om in gesprek te gaan:

Donderdagavond 18 november 20 – 22 uur
Willibrordserf o.l.v. ds. Ad Alblas

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Jeanne Taal:
Stuur Email

Namens team onderling pastoraat,
Jeanne Taal en ds. Rian Veldman

Bericht vervalt op 20 november 2021