Verlenging werkzaamheden ds. A. Alblas

In de huidige periode waarin één predikantsplaats vacant is, ondersteunt en dient ds. Ad Alblas onze gemeente met volle overtuiging en betrokkenheid. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet in onze gemeente.
De kerkenraad is verheugd dat ds. Alblas ons ook in de komende maanden, waarin meer duidelijkheid komt over het eventuele beroep, wil blijven ondersteunen.
De kerkenraad en ds. Alblas hebben afgesproken dat hij tot uiterlijk 31 maart 2022 aan onze gemeente verbonden blijft.
Marien den Boer, voorzitter kerkenraad