Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief of mail met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen! Samen […]

Koffiekamer

Door de lockdown vinden er deze weken zeer beperkt kerkelijke bijeenkomsten plaats of via Zoom. Voor de Koffiekamer van 6 januari willen we aansluiten bij de noodzakelijke beperkingen door niet bij elkaar te komen in het Willibrords Erf of in de kerk. Hopelijk is het volgende maand wel mogelijk om de Koffiekamer te realiseren. Ad […]

Herbevestiging

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat zij voornemens is mevrouw A. (Anna) Louwerse te herbevestigen in het ambt van diaken. Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zal zij op zondag 23 januari in de dienst in het ambt worden herbevestigd. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba via […]

Collecten zondag 2 januari

De eerste collecte is bestemd voor: Toerusting voor werkers in de kerk. De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk ook wel genoemd. Er zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot pastoraal werkers en diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust zijn. Daarom ondersteunt de PKN hen met […]

Collecten zondag 26 december

De eerste collecte is bestemd voor: Kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.► Uw gift is welkom via […]

Kerstboodschap

Kaartenactie statushouders

De gemeente Oegstgeest roept alle inwoners op om een kaart te sturen naar een statushouder. Doet u mee aan deze sympathieke actie? U kunt uw kaart adresseren aan: Kaartenactie Gemeente Oegstgeest Postbus 1270 2340 BG Oegstgeest Dank u wel voor het meedoen! Namens de taakgroep Diaconaat & Zending, Herma Pauptit

Geen Kindermiddag 

I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen gaat de geplande Kindermiddag op zondag 19 december helaas niet door. We kijken ernaar uit om de kinderen in het nieuwe jaar te ontmoeten, zodra dit weer mogelijk is.Taakgroep Jeugd en Jongeren

Collecten zondag 19 december

De eerste collecte is bestemd voor Bijbelvertalingen voor mensen in de voormalige Sovjet-Unie. Het Institute for Bible Translation (IBT) in Moskou vertaalt de Bijbel of gedeelten ervan in de talen van de niet-Slavische volken van de voormalige Sovjet-Unie, inclusief Rusland. Daarnaast zorgt het voor de uitgave en verspreiding van deze Bijbelvertalingen. De vertaalprojecten zelf worden […]

Dagwacht 14 december 2021

Vanaf Advent tot aan de Veertigdagentijd voor Pasen is er op dinsdagmorgen vroeg een ochtendgebed in de Groene Kerk. Dat noemen we Dagwacht (zie elders op deze website). De Bijbeltekst en een paar gedachten daarbij komen daarna op de website. Voor wie ze (nog eens) wil lezen of meenemen de week door. Lees alle dagwachten […]