Algemeen nut en schenken aan de PGO

In januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans en vragen wij alle gemeenteleden om een bijdrage aan onze gemeente. Wist u dat de Protestantse Gemeente Oegstgeest door de overheid als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is aangemerkt? Ook veel andere kerken en goede doelen hebben de zogenaamde ANBI-status. De overheid erkent daarmee het belang dat deze organisaties hebben voor de maatschappij. Uw financiële gift aan de PGO kunt u daarom – onder bepaalde voorwaarden – aftrekken van de inkomstenbelasting. Boven een bepaald drempelbedrag (gekoppeld aan uw inkomen) mag u het meerdere in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. De fiscus betaalt daarmee in feite mee aan uw bijdrage aan de PGO en het ‘kost’ u per saldo minder. Misschien een reden om uw jaarlijkse bijdrage te verhogen?   Het kan ook aantrekkelijk zijn om uw gift in een ‘overeenkomst periodieke schenking’ vast te leggen. Als u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag aan de PGO toezegt, mag dit bedrag (zonder drempel) volledig in mindering worden gebracht van de inkomstenbelasting. U kunt dus voor hetzelfde bedrag meer schenken! Let wel, bij alle andere giften aan goede doelen is de drempel weer van toepassing, tenzij u met deze doelen ook een ‘overeenkomst periodieke schenking’ afsluit. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie en kunt u ook het formulier downloaden. Uw (structurele) bijdrage is van harte welkom! 
Namens de commissie Kerkbalans, Chris van der Oord 

Bericht vervalt op 27 januari 2022