Collecten zondag 12 december

De eerste collecte is bestemd voor binnenlands diaconaat: een stabiel thuis voor kinderen.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.
In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst.
In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. zending: De Glind.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Bericht vervalt op 23 december 2021