Collecten zondag 19 december

De eerste collecte is bestemd voor Bijbelvertalingen voor mensen in de voormalige Sovjet-Unie. Het Institute for Bible Translation (IBT) in Moskou vertaalt de Bijbel of gedeelten ervan in de talen van de niet-Slavische volken van de voormalige Sovjet-Unie, inclusief Rusland. Daarnaast zorgt het voor de uitgave en verspreiding van deze Bijbelvertalingen. De vertaalprojecten zelf worden voornamelijk gefinancierd door giften van particulieren, organisaties en stichtingen uit het buitenland. Er wordt hard gewerkt om ook lokaal fondsen te werven. Het IBT werkt vanuit een christelijke overtuiging en in samenwerking met kerken.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. IBT.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.

► gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending