Collecten zondag 26 december

De eerste collecte is bestemd voor:
Kinderen in de knel.
Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt.
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Kinderen in de knel.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending