Collecten zondag 5 december

De eerste collecte is bestemd voor Zending: Rwanda, opvang en scholing van kwetsbare kinderen. Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig regelen ‘Mama Rose’ en haar team opvanggezinnen en helpen ze de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. zending: Rwanda.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’.
U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

Bericht vervalt op 16 december 2021