Dagwacht 14 december 2021

Vanaf Advent tot aan de Veertigdagentijd voor Pasen is er op dinsdagmorgen vroeg een ochtendgebed in de Groene Kerk.
Dat noemen we Dagwacht (zie elders op deze website).
De Bijbeltekst en een paar gedachten daarbij komen daarna op de website.
Voor wie ze (nog eens) wil lezen of meenemen de week door.
Lees alle dagwachten onder: Wetenswaardig -> Dagwacht of Dagwacht


Lezing: Jesaja 9 : 1 t/m 6
Vers 1: Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Dagwacht 14 december 2021

Gedachten
Een volk dat de weg kwijt is, ronddoolt in het duister.
Over wie zou dat gaan?
Ze wonen zelfs in het donker: ze zijn eraan gewend; zijn niet eens meer op weg naar huis of naar de toekomst.
Bij Jesaja is het het Joodse volk in ballingschap.

Maar Plato, de Griekse filosoof, zegt ongeveer hetzelfde over de Griekse samenleving, eigenlijk over heel de mensheid: we zitten in een grot en we zien silhouetten bewegen op de muur voor ons.
We denken dat wat daar beweegt, op de muur voor ons, het echte leven is, maar dat is het niet.
Het echte leven is buiten, in het zonlicht.
Maar daar kunnen we niet naar toe, we zitten vast in het donker van onze grot.
En onze ogen kunnen niet tegen dat licht daarbuiten.

Daarom moeten we maar in die grot blijven.
En de wijzen moeten ons dan maar vertellen hoe het echte leven is.

Dat past niet meer bij ons en onze tijd, zeggen wij dan.
Dat is tweedeling, onderscheid maken tussen volk en elite.
Dat veroorzaakt kloven in de samenleving.

En daar gaat ons volk, onze samenleving, Europa, de wereld aan kapot.
Relaties ook.
Als de één denkt dat hij of zij meer weet of ziet dan de ander, als we elkaar gaan zien als niet goed geïnformeerd, eenzijdig, niet bij de tijd dan kost dat relaties.
Dan verbubbelt de samenleving.

Als Jesaja profeteert dat het hele volk een groot licht zal zien gaat het er ook over dat het volk bij elkaar blijft.
Samen zullen ze een schitterend licht zien.

Bij die verzen over de laarzen die dreunend stampen en de mantels met bloed heb ik altijd beelden van de Tweede Wereldoorlog gehad.
En bij de bevrijding daarvan had ik romantische beelden.
Het hele Nederlandse volk bevrijdt.
Heel Nederland oranje.
Heel Europa zei: dat nooit weer.

Net als bij begin van de corona-crisis: we leden allemaal en we zouden het er samen onder krijgen.
Er was een gevoel van gemeenschap, bij elkaar horen, hoe dan ook.
Maar nu dolen we weer, diep in de verdeeldheid.

Waar is de weg naar het licht?

Bij een kind: bij een geboorte wekt de hoop op een nieuw begin bij bijna iedereen ontroering.
Het kind heet Wonderbare Raadsman: adviseur zijn in tijden van verdeeldheid is een ondankbare taak.
Maar deze raadsman zal mensen verenigen.
Een goddelijke held, is niet de held van de ene partij tegenover de held van de andere partij. Een goddelijke held overstijgt de partijen.
Als een vader, een moeder, een ouder, die met liefde en gezag, met recht en gerechtigheid iedereen, een hele samenleving de toekomst in helpt.
Een vredevorst; koninklijk verzet tegen de verdeeldheid.

Dat kind, met die rollen, maakt mij heel, ik hoef niet meer verscheurd te zijn tussen allerlei belangen.
Dat kind, met die rollen, brengt een volk bij elkaar van mensen die samen weer licht zien.
Dat kind wil een wereldsamenleving bij elkaar houden.
Vandaag is weer een dag om te oefenen: om onszelf en de mensen, de dingen een beetje bij elkaar te houden.
Want: het hele volk zal een schitterend licht zien.

Amen.

Lied 448 ‘Het volk dat wandelt in het duister’


Lees alle dagwachten onder: Wetenswaardig -> Dagwacht of Dagwacht