Dagwacht 30 november 2021

Vanaf Advent tot aan de veertigdagentijd voor Pasen is er op dinsdagmorgen vroeg een ochtendgebed in de Groene Kerk.
Dat noemen we Dagwacht (zie elders op deze website).
De Bijbeltekst en een paar gedachten daarbij komen daarna op de website.
Voor wie ze (nog eens) wil lezen of meenemen de week door.

Dagwacht 30 november 2021
Lezing: Jesaja 40 vers 1 – 5
1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
3. Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn’.

Gedachten:
Wat is troosten?
Afgelopen zondag zag ik in het televisieprogramma Buitenhof een interview met Michael Ignatieff, de Canadese geleerde en schrijver.
Hij legde uit dat er in het Engels twee woorden zijn voor troost: ‘comfort’ en ‘consolation’.
Comfort is de troost die je geeft als je een kind optilt als het gevallen is, even tegen je aanhoudt tot het van de schrik is bekomen en een kus op een schram geeft. Daarmee kan het kind weer verder.
Consolation geeft ook comfort maar duurt vaak langer. Daarmee blijf je bij iemand in de buurt om door een moeilijke periode heen te komen. Je kunt de problemen niet ‘even’ oplossen, maar wel proberen solidair te zijn. Je weet ervan, vraagt er regelmatig naar en geeft ondersteuning als dat even nodig is in het proces dat iemand doormaakt. Ignatieff legt de relatie tussen ‘consolation’ en solidariteit.

Troosten is dan ook: het met elkaar uithouden.
Bijvoorbeeld in deze tijd van corona en van tegenslag die maar voortduurt.

Zo spreekt Jesaja ook over de troost voor Israël in ballingschap; tegenslag die maar voortduurt. God komt niet om het leven daar ‘comfortabeler’ te maken. Hoewel… mensen in ballingschap of op de vlucht hebben ook een dagelijks leven. Kleine dingen kunnen al gauw bijdragen aan comfort en zo troost bieden. En voor wie het zien: ook voor dat soort troost kun je God danken.

Voor Jesaja duurt de troost van God langer. Gods troost is de troost van de solidariteit: Hij komt bij ons, naast ons, in de woestijn.
Troost is ook om mee aan het werk te gaan: er moet een weg aangelegd worden in de woestijn. Dat is zwaar werk.

Troost in de Bijbel is: God komt naast ons lopen, naast ons lijden, met ons opstaan en verder gaan.

Lied 466 ‘O kom, o kom, Emmanuel’


Lees alle dagwachten onder: Wetenswaardig -> Dagwacht of Dagwacht