Dagwacht 7 december 2021

,

Vanaf Advent tot aan de Veertigdagentijd voor Pasen is er op dinsdagmorgen vroeg een ochtendgebed in de Groene Kerk.
Dat noemen we Dagwacht (zie elders op deze website).
De Bijbeltekst en een paar gedachten daarbij komen daarna op de website.
Voor wie ze (nog eens) wil lezen of meenemen de week door.

Dagwacht 7 december 2021
Lezing: Jesaja 2 : 2 t/m 9
Vers 4: Hij zal rechtspreken tussen de volken…
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
En hun speren tot snoeimessen.

Gedachten:
Het was een bericht in het Radio 1 journaal gisterochtend: de uitgaven voor militaire doelen wereldwijd worden voor 2020 geschat op 1981 miljard dollar.
Dat is een stijging met 2,6 % ten opzichte van de uitgaven van 2019 en een stijging van 9,3 procent ten opzichte van 2011.
Ik overzie een getal van 1981 miljard dollar niet.
Om daar een beter idee van te krijgen zou ik moeten weten hoeveel er uitgegeven is aan de bestrijding van de corona-pandemie in 2020.
Ik kon dat nog niet vinden op het web.

Het Sipri-rapport (Stockholm International Peace Research Institute) schreef ook over de gevolgen van corona voor de militaire uitgaven. Die uitgaven zijn onder meer gestegen omdat veel landen militairen ingezet hebben, bv. bij het vaccineren, om de pandemie te bestrijden.

Zou dat nou een vervulling zijn van de profetie van Jesaja?
Dat God rechtspreekt tussen de volken, dat hij de volken op het rechte spoor zet?
Dat de machtige naties naar Gods woord luisteren en hun zwaarden omsmeden tot landbouwgereedschap en hun speren tot tuingereedschap.
Dat er militair geld gaat naar de bestrijding van de pandemie, van honger en armoede, en naar de inzet voor de leefomgeving, het klimaat en de duurzaamheid?

Dat zou ik graag geloven maar ik denk dat de militairen, en de wapenindustrie ook, zullen zeggen: zie je wel; wij zijn nu eenmaal nodig.
Dat mag dus ook wel wat meer kosten, ook na de pandemie.
En bovendien: wordt er met de anti-coronavaccins ook niet macht uitgeoefend van het ene land over het andere?
Wat doen we dan met zo’n profetie van Jesaja?

Mij viel op dat er rechtspraak van God nodig is.
Een oordeel over de volken, de gemeenschappen van mensen.
Dat klinkt ernstig.
Dat ìs ernstig.
Als er recht gesproken moet worden zijn er dus dingen scheef gegaan.
In de wereld, maar ook bij mezelf.


Lees alle dagwachten onder: Wetenswaardig -> Dagwacht of Dagwacht