Herbevestiging

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat zij voornemens is mevrouw A. (Anna) Louwerse te herbevestigen in het ambt van diaken. Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zal zij op zondag 23 januari in de dienst in het ambt worden herbevestigd. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba via Email.
Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter