In memoriam mw. Jantina (Tine) Brouwer

Wij gedenken… … ons gemeentelid, mw. Jantina (Tine) Brouwer. Zij is op woensdag 1 december 2021 overleden op de leeftijd van 95 jaar. Jantina werd geboren en is getogen in Oegstgeest. Aan de oorlog hield ze traumatische herinneringen over. Na de oorlog studeerde ze rechten en promoveerde in 1955 bij professor Eringa in Leiden op Europese wetgeving. In 1957 ging ze werken bij de EEG, nu Europese Unie, en woonde in Brussel. Vanaf de oprichting ervan heeft ze gewerkt voor het Europese Sociaal Fonds. Gedurende 15 jaar bezocht ze als lid van internationale EU-delegaties sociale projecten in diverse lidstaten. Na haar pensionering was ze in Brussel actief in het vluchtelingenwerk. Toen haar moeder overleed in 1985 nam zij de zorg over voor haar 9 jaar jongere broer die met beperkingen leefde. In 1992 verhuisde ze vanwege hem naar Oegstgeest. Jantina werd actief bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Vanwege haar achtergrond was ze geïnteresseerd in het vluchtelingenwerk van de Grieks-Orthodoxe Kerk op Samos dat via de PGO wordt ondersteund. De laatste jaren ging haar mobiliteit achteruit. Dat viel haar zwaar naast de gezondheidsproblemen die ze al te verwerken had gehad. Ze had gelukkig tot aan het eind van haar leven trouwe ondersteuning van een toegewijde vrijwilligster. In oktober verhuisde ze naar Villa Oranjepark. Daar is ze ten gevolge van een longontsteking overleden. Op vrijdag 10 december is Jantina Brouwer in besloten kring begraven in het familiegraf bij de Groene Kerk.