Terugblik

Een groot woord van dank aan allen die betrokken waren bij de kerstdiensten, voor en achter de schermen. Het kerstspel was een enorme gezamenlijke prestatie van heel veel mensen. Veel toeschouwers beleefden een plezierige, ontspannen avond waarop het eigentijdse kerstverhaal klonk uit de mond van kinderen en aanwezigen. Zelden zo’n mooi kindje Jezus gezien als […]

Financiële steun aan Jeugddorp ‘De Glind’ wordt aangehouden tot uiterlijk eind 2023

Eerder (16 oktober) berichtte de taakgroep Diaconaat en Zending over problemen bij De Glind, die aanleiding zijn tot het instellen van een extern onderzoek. Wij besloten toen om het resterende deel van de voor de Glind begrote donatie van 2022 aan te houden, dat wil zeggen: beschikbaar te houden om alsnog aan De Glind over […]

Collecten zondag 1 januari

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting De Brug. De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Zij biedt hulp aan verslaafden, ouders/partners en familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor. De Brug biedt uitgebreide professionele hulpverlening op maat: van inloophuis, woonbegeleiding, behandeling, tot begeleid zelfstandig wonen in het woonhuis. Zij […]

Warme kleding inzamelen voor de Oekraïne, wie helpt?

Onlangs ontving ik een bericht van Adriaan Mesu die warme kleding voor de Oekraïne verzamelt en dan naar de grens van de Oekraïne brengt, waar hij goede en betrouwbare contacten heeft die het dan de Oekraïne in brengen. Het is daar erg koud en de nood is hoog. Ze zijn nog op zoek naar warme […]

Sinterklaasactie 2022: bedankt!

Ook dit jaar deden wij als PGO mee met de Sinterklaasactie van Stichting Voor Elkaar Leiden, deze keer voor het eerst in samenwerking met de NGK/GKV. Met elkaar hebben wij gezorgd voor 180 cadeaus, dus 180 blije kinderen. In totaal zijn er 560 kinderen met een cadeau verrast. Enorme dank aan iedereen die één of […]

Collecten zondag 18 december

De diaconale collecte is bestemd voor Jong Protestant: ontdekken wat kerst betekent. Welke overwegingen maakte de herbergier, toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders, toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong […]

Collecten zondag 11 december

De diaconale collecte is bestemd voor Binnenlands diaconaat: vrolijkheid in asielzoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. […]

Doneer je energietoeslag

Armoede. Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de torenhoge inflatie komen steeds meer mensen in de problemen. De fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Om je een beeld te geven: volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in ons land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. Het […]

De Kaartenactie van Kerk in Actie

Advent 2022 ‘vergeet ze niet’: geef vluchtelingkinderen een stem! We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. Onder hen bevinden zich veel kinderen die vaak lange tijd niet naar school gaan. Dat gebeurt onder onze ogen. De situatie in Griekenland is erger en ver bij ons vandaan. Juist deze […]

Inzameling voor de Voedselbank Leiden e.o.

A.s. dinsdag, 6 december, kunt u weer uw boodschappen inleveren voor de voedselbank. De Rehobothkerk aan de Lijtweg is open van 19.00-19.45 uur. Taakgroep Diaconaat&Zending