Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat op zaterdag 15 januari van start met het luiden van de klok van de Groene Kerk. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk, en loopt tot zondag 30 januari. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar […]

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Als aftrap van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid, organiseren de EO, de Protestantse Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en Niet Alleen een nationaal gebed. Tijdens het programma rondom dit gebed willen christenen zich verootmoedigen tegenover God en elkaar. De coronacrisis zorgt namelijk ook in de christelijke wereld voor polarisatie. […]

Collecten zondag 16 januari

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Brug (Katwijk).De Brug is een GGZ-instelling voor verslavingszorg. Zij bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor. De Brug biedt uitgebreide, professionele hulpverlening op maat; van inloophuis, woonbegeleiding, behandeling tot begeleid zelfstandig wonen in het woonhuis. Zij […]

Afkondiging voorstellen kandidaat predikant 17 januari

Op 25 november jl. zijn we als gemeente digitaal samengekomen voor een gemeenteavond over de beroepingsprocedure en heeft de Kerkenraad na afloop besloten een periode van nadere kennismaking met de kandidaat in te gaan. De nadere kennismaking heeft geleid tot een nieuw advies vanuit de beroepingscommissie aan de Kerkenraad. Dit advies is afgelopen donderdagavond – […]

Eerste avond Lectio Divina verplaatst

Maandagavond 10 januari zou de eerste avond van een drieluik Lectio Divina zijn.Wegens de huidige lockdown zal deze avond niet kunnen doorgaan.In de hoop dat er de komende weken weer meer mogelijk is, zal deze avond worden verplaatst naar maandagavond 21 februari. U kunt zich nog opgeven voor dit drieluik!‘Lectio betekent niet nog meer woorden op […]

Collecten zondag 9 januari

De eerste collecte is bestemd voor: Stichting Camelia Indonesië. Stichting Camelia steunt het huis van liefde (Pantih Asih) op de helling van vulkaan Merapi in Java. Daar leren mensen met een verstandelijke beperking vaardigheden die van nut zijn in de maatschappij. Ook hun ouders en de gemeenschap waarin ze leven worden in de activiteiten betrokken. […]

Ouderjaarsdienst

Helaas is de dienst van 31 december niet terug te kijken via de website. U kunt de dienst wel terug luisteren via de Kerkradio uitzending. Tevens zijn de preek en de gebeden hier te lezen.    Bericht vervalt op 19 januari 2022

Preek en gebeden Oudjaarsdienst 2021 Ds Aart Verburg

Openbaring 1 : 4 – 8 GWK, 31 december 2021 Lees hier de preek in PDF Psalmgebed Openingsversv. Heer, open mijn lippen.g. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.v. God, kom mij te hulp.g. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.v. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,g. ZOALS HET WAS IN […]