aantal kerkbezoekers zondag 23 januari

Conform het advies van de PKN heeft het BM besloten zondag 23 januari het maximale aantal kerkbezoekers met inachtneming van de geldende regels (1,5 meter, aanmelden, placering, mondkapje) te zetten op 50 mensen. Op 25 januari volgt een nieuwe persconferentie.
A.s. zondag is het ambts- en taakdragerszondag. De meeste taakdragers zullen in de kerk aanwezig zijn. Het gaat dan om ongeveer 25 personen. Dat betekent dat er nog plaats is voor ongeveer 25 gemeenteleden.
Het aantal van 50 geldt ook voor de oecumenische Taizégebedsviering a.s. zondagavond.

Over overige kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten zal het BM a.s. donderdagavond (27 januari) besluiten nemen.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Voorzitter Breed Moderamen, Marien den Boer