Afkondiging voorstellen kandidaat predikant 17 januari

Op 25 november jl. zijn we als gemeente digitaal samengekomen voor een gemeenteavond over de beroepingsprocedure en heeft de Kerkenraad na afloop besloten een periode van nadere kennismaking met de kandidaat in te gaan. De nadere kennismaking heeft geleid tot een nieuw advies vanuit de beroepingscommissie aan de Kerkenraad.
Dit advies is afgelopen donderdagavond – 6 januari 2022 – door de beroepingscommissie uitvoerig toegelicht.
Daaropvolgend heeft de Kerkenraad de voordracht van de commissie overgenomen en is verheugd de kandidaat aan de gemeente voor te stellen.
Op maandag 17 januari a.s om 20.00 uur zal daarom een online gemeente-vergadering plaatsvinden. Tijdens deze avond zal de Beroepingscommissie de gevolgde procedure toelichten en de kandidaat voorstellen aan de gemeente.
In de vergadering wordt de gemeente gevraagd of zij deze kandidaat wil beroepen. Gegeven de Corona-maatregelen volgt nadere informatie over de avond via de gemeenteberichten, de website
en een brief naar uw e-mail adres.

Namens de Kerkenraad, Marien den Boer, Voorzitter