Collecten zondag 16 januari

De eerste collecte is bestemd voor
Stichting De Brug (Katwijk).De Brug is een GGZ-instelling voor verslavingszorg.
Zij bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor.
De Brug biedt uitgebreide, professionele hulpverlening op maat; van inloophuis, woonbegeleiding, behandeling tot begeleid zelfstandig wonen in het woonhuis.
Zij vinden het van belang dat aanmelders snel kunnen worden geholpen.
Veel verslaafden hebben dankzij De Brug hun verleden achter zich kunnen laten en een nieuw leven weten op te bouwen.
De Brug is een instelling waarvoor professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. St. Camelia.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending