Collecten zondag 30 januari

De eerste collecte is bestemd voor: Jong Protestant: Interactief aan de slag met de Bijbel. Elk jaar spelen jongerengroepen uit heel Nederland Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant. De kinderen zijn op hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Er staat altijd een Bijbelverhaal centraal en vaak ook diaconale thema’s. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Jong Protestant.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de AppostelvApp of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending